Afdelingsmanager Wijk

Nibag HR Solutions

Beschrijving:

Wie zoeken wij?

De focus van de afdelingsmanager ligt op het faciliteren, stimuleren en motiveren van medewerkers, zodat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen om te komen tot de gewenste (afdelings)resultaten. Vanuit een brede rol draagt de afdelingsmanager bij aan visievorming en de koers van de woningcorporatie. Hij/zij vertaalt deze visie en koers naar de afdeling. De afdelingsmanager zorgt ervoor dat de teams zelf-organiserend zijn. Hij/zij bevordert integraal denken en samenwerking binnen en tussen afdelingen en tussen afdelingsmanagers onderling. De afdelingsmanager toont voorbeeldgedrag en neemt besluiten daar waar nodig.

Welke afdeling ga je werken?

Jij zult werken als afdelingsmanager wijk. De afdeling Wijk is verantwoordelijk voor: wijkontwikkeling, leefbaarheid, groot onderhoud en sloop en (vervangende) nieuwbouw. Een mooie balans tussen de aspecten sociaal en fysiek. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. De afdeling werkt nauw samen met afdeling Klant en afdeling Woning. Zij zijn verantwoordelijk voor de klant-gerelateerde processen: verhuurmutatieproces, huurincasso en huuradministratie en alle woninggerelateerde activiteiten: mutatie-onderhoud, klachtenonderhoud en planmatig onderhoud, inclusief de uitvoering hiervan. De afdeling Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de drie afdelingen bij het bereiken van haar doelen.

Wat ga je doen?

 • Bijdragen aan de visie en de strategische koers van de woningcorporatie.
 • Vertalen van de visie en koers van de corporatie naar de afdeling en zorgen voor borging.
 • Faciliteren, stimuleren en motiveren van medewerkers binnen je afdeling.
 • Creëren van een veilige en vertrouwde werkomgeving voor medewerkers.
 • Ontwikkelen van medewerkers naar meer persoonlijk leiderschap (zelfregie, zelf besluiten nemen en zelf verantwoordelijkheid nemen en afleggen).
 • Zorgen voor verbinding en samenwerking met andere afdelingen en werken vanuit de integrale gedachte.
 • Stellen van heldere kaders voor medewerkers.
 • Zorgdragen dat processen effectief en efficiënt verlopen, resultaten worden geboekt en de klant tevreden is.
 • Doorpakken en besluiten nemen daar waar nodig.
 • Opbouwen en onderhouden van een waardevol extern netwerk voor een goede samenwerking met stakeholders.
 • Rapporteren aan de directie.

Functie eisen:

Wat breng je mee?

 • Een relevante afgeronde opleiding op HBO of WO niveau.
 • Ervaring met het leidinggeven aan (grotere en gedifferentieerde) teams.
 • Sterke affiniteit met de volkshuisvesting.
 • (Her)kennen van de context van verschillende vraagstukken.
 • Weten wat er in de directe omgeving van woningcorporaties speelt.
 • Voldoende kennis op het vakgebied (leefbaarheid/wijkontwikkeling/vastgoed) om op hoofdlijnen inhoudelijk met medewerkers te kunnen sparren.
 • Koersconsistentie en voorbeeldgedrag.
 • In staat zijn om kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten, de juiste vragen te stellen aan medewerkers en goed te luisteren.
 • Zichtbaarheid, makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Uit de waan van de dag kunnen stappen (en het grotere geheel overzien).

Competenties:

 • Visievorming
 • Coachend leiderschap
 • Integraal samenwerkend
 • Resultaatgericht
 • Besluitvaardig
 • Organisatiesensitief
 • Flexibel

Gegevens:

Locatie: Hengelo

Functie groep: Vastgoed

Specialiteit: Overig

Ref nr: 96943

Contactpersoon:

Naam: Semanur Boz

Email: semanur@nibag-hr.nl

Tel: +31889600900

Solliciteer