HR Medewerker

Nibag HR Solutions

Beschrijving:

Reageren kan tot 28-8-2019!

Nibag HR Solutions is op zoek naar een HR Medewerker voor de periode van 1-10-2019 t/m 30-6-2020 voor 24 tot 28 uur per week.

Aanleiding
De basis HR processen zijn niet meer voldoende op orde. Medewerkers, domeinmanagers en directie hebben behoefte aan eenduidige en voorspelbare ondersteuning en advisering.  Stuurinformatie is onvoldoende beschikbaar. Afspraken en procedures zijn niet duidelijk en/of sluiten niet meer aan op de gewijzigde context van de organisatie.  
 
Profiel
Wij zoeken een HR medewerker die ervaring heeft met het structuren van processen en met een analytische blik naar het HR werkveld kijkt.  Je bent resultaatgericht en benadert vraagstukken integraal. Je zoekt hierbij aansluiting met alle bedrijfsvoering disciplines. Je denkt in mogelijkheden en zoekt creatieve oplossingen.

Gevraagd resultaat

 • Verschillende HR processen weer op orde te brengen. Voor elk proces de volgende stappen doorlopen:
 • Vaststellen betrokkenen en de verschillende rollen die ze hebben
 • Doel en resultaat van het proces vaststellen
 • Gewenst proces uitwerken, werkafspraken maken en proces uitrollen

 
Vooralsnog worden in ieder geval de volgende HR processen onderzocht en uitgewerkt:

 • Sturings- en verantwoordingsinformatie / HR analytics
  Om het management tijdig te kunnen informeren en adviseren over diverse onderdelen van de bedrijfsvoering is het noodzakelijk te beschikken over diverse ken- en stuurgetallen. Er is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van: formatie en bezetting, loonsom, ziekteverzuimcijfers. Aanvullend moet geïnventariseerd worden aan welke aanvullende kengetallen behoefte is. Om vervolgens gefaseerd deze stuurinformatie op te gaan leveren en werkwijze en processen in te richten om dit structureel  te borgen.
 • Formatie, bezetting, loonsom: 
  Optimaliseren proces formatie en bezetting in combinatie met het sturen op loonsom. Hierbij zorgen voor het uitwerken en implementeren van heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden in  processen en werkafspraken met de verschillende actoren ( personeels- en salaris administratie, financiën, managers en directie).
 • HR instrumenten 
  Aanscherpen en uitwerken processen, onder meer voor werkkostenregeling, attentieregeling, opleidingsbudgetten.  Zorgen voor heldere vastlegging van spelregels, werkafspraken en instructies.
 • Mobiliteit (werving & selectie  en  inhuur) 
  Heldere procesafspraken maken met betrekking tot werving en selectie, waaronder spelregels vacature invulling en afspraken over de werkwijze om interne mobiliteit te ondersteunen/bevorderen. Daarnaast het proces inhuur uitwerken en inbedden, inclusief administratieve afhandeling.

Functie eisen:

 • Minimaal afgeronde MBO4 diploma
 • Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker HR en ervaring met structureren en implementeren van HR processen
 • Ervaring binnen de overheid

Voeg een kort zelfgeschreven motivatie toe aan je CV.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Communicatief vaardig
 • Procesmatig werken

Gegevens:

Locatie: Raalte

Functie groep: Overheid

Specialiteit: gemeente

Ref nr: 96748

Contactpersoon:

Naam: Semanur Boz

Email: semanur@nibag-hr.nl

Tel: +31889600900

Solliciteer