Medewerker klimaatadaptatie

(28-36 uur) reageren kan t/m 14 september

Beschrijving:

In 2017 is door de gemeente Someren, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas een samenwerking gestart om de gemeente Someren klimaatbestendiger te maken. Hiervoor is in mei 2017 een intentieovereenkomst getekend door de drie genoemde partijen. In 2019 is Provincie Noord-Brabant aangesloten op intentieniveau. In de tussenliggende periode zijn er diverse partijen aangehaakt die hebben aangegeven ook mee te willen werken aan het klimaatbestendig maken van gemeente Someren. Deze samenwerking om Someren SAMEN klimaatbestendig te maken is genoemd: Onweerstaanbaar Someren.
In de eerste twee jaar zijn er no-regret maatregelen uitgevoerd en is er veel bereikt in de samenwerking. Dit heeft er toe geleid dan men elkaar beter kent en begrijpt en vooral meer vertrouwt dan voorheen. Het heeft echter nog niet gezorgd voor een werkelijke grote verandering in de situatie buiten. De bestuurders van de overheden en de aanhakers willen meer en sneller resultaten zien.

Wij zijn op zoek naar een medewerker klimaatadaptatie om deze versnelling te realiseren.Het doel van het programma is het realiseren van de versnelling bij het “SAMEN klimaatbestendig maken van Someren”. De taken zijn:

 • Afkoppelcoach / klimaatcoach
 • Afhandelen subsidie verzoeken
 • Inhoudelijke beoordeling ontwikkelingen op aspecten riolering en klimaatbestendigheid
 • In samenwerking met beleidsmedewerker en beheerder meewerken aan visie over afkoppelen bebouwd gebied
 • Mede ontwikkelen van en adviseren over strategieën en uitwerken van maatregelen om wateroverlast, verdroging en hittestress te verminderen.
 • Deelnemen aan gebiedsprocessen (Peelrijt, Aa-dal Zuid)
 • Presenteren vakinhoudelijk deel bewonersbijeenkomsten.
 • Eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar de website: www.onweerstaanbaarsomeren.nl.

De gesprekken staan gepland op 26 september 2019.

Het betreft een gemiddelde inzet per week afhankelijk van de vraag. Flexibiliteit wordt hierbij gevraagd. Het aantal beschreven uren is indicatief en gedurende de opdracht kan de urenomvang mogelijk nog worden gewijzigd naar 32 uur per week.

Functie eisen:

 • Middels CV aantoonbaar MBO, bij voorkeur HBO, werk- en denkniveau op het gebied van hydrologie/civiele techniek/stedenbouw en affiniteit met water in de stedelijke omgeving en het landelijk gebied;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met taken zoals beschreven in de opdrachtomschrijving.Stage ervaring wordt hierbij niet meegerekend.
 • Kunnen interpreteren resultaten rioolberekeningen;
 • Brede kennis m.b.t. afkoppelen zowel bij particulieren als in de openbare ruimte en hierover kunnen adviseren;
 • Je hebt een klantgerichte en resultaatgerichte instelling. Je bent enthousiasmerend richting inwoners en bedrijven. Je doet toezeggingen waar het kan en overlegt waar nodig;
 • Ondernemend, innovatief, deskundig en kwaliteitsbewust;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

De geselecteerde kandidaat dient na gunning in het bezit te komen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Gemeente Someren behoudt zich het recht voor op inzage van deze verklaring bij de uitlenende partij.

Gegevens:

Locatie: Someren

Functie groep: Overheid

Specialiteit: gemeente

Ref nr: 96835

Contactpersoon:

Naam: Danielle Gehring

Email: d.gehring@nibag.nl

Tel: +3139656704

Delen:

 

Solliciteer