Senior Projectcoördinator

Nibag HR Solutions

Beschrijving:

Voor de gemeente Smallingerland werkt de afdeling Ontwikkeling met enthousiasme aan ruimtelijk-economisch beleid en planontwikkeling. Ruim dertig professionals zijn werkzaam op de beleidsvelden Economische Zaken, Stedenbouw, Verkeer, Grondzaken, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid en Wonen. Daarnaast wordt vanuit de afdeling een groot aantal ruimtelijke en beleidsmatige projecten gecoördineerd. Het cluster Projecten en Control is verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en daarmee samenhangende beleidsproducten.   
                     

In het kader van de organisatieontwikkeling "In Beweging" zal het cluster Projecten en Control naar verwachting in de loop van 2019 opgaan in het team Programma's en Projecten.   

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van complexe projecten, zowel intern als extern. Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van strategisch ruimtelijk beleid ter bevordering van een goed woon-werk- en leefklimaat. Je bent een actieve sparringpartner/adviseur van onze collega's en bestuurders.

Bij de coördinatie van complexe projecten zorg je o.a. voor bewaking van budgetten en planning. Daarnaast draag je zorg voor de bestuurlijke besluitvorming en voorgangsrapportages. Je zorgt voor interne afstemming met alle bij jouw projecten betrokken taakvelden en voert de overleggen en onderhandelingen met externen.

Functie eisen:

  • Je hebt uitstekende mondelinge vaardigheden, die onder andere van belang zijn bij het voeren van overleg met en onderhandelen met externen.
  • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken en het coördineren van complexe projecten en programma's en hebt tevens ruime ervaring met beleidsontwikkeling en kunt dat met spelers op dit terrein tot uitvoering brengen.
  • Je beschikt over WO-werk- en denkniveau en hebt brede kennis van ruimtelijk beleid en ontwikkelingen op dit gebied. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je werk en wil daarbij de gestelde doelen halen.
  • Je kunt je verplaatsen in de positie van anderen.
  • Je enthousiasmeert en nodigt uit tot uitvoering.
  • Je wisselt informatie, kennis en ervaringen en informeert.
  • Je hebt daarnaast een brede blik die verder gaat dan de waan van de dag. Je werkt verder zelfstandig en omgevingsgericht.
  • Je bent vaardig in het ontwikkelen van scenario's en hebt een uitstekend analytisch denkvermogen.

Bedrijfsprofiel:

Een korte schets van de gemeente Smallingerland:

Trek een cirkel om de noordelijke provincies. In het midden van die cirkel ligt de gemeente Smallingerland. Dat is Drachten en 13 dorpen. In volgorde van grootte zijn de dorpen Oudega, Opeinde, Boornbergum, Rottevalle, Drachtstercompagnie, Houtigehage, De Wilgen, Nijega, De Tike, De Veenhoop, Kortehemmen, Goëngahuizen en Smalle Ee.

Drachten is de 2e stad van Fryslân. De gemeente Smallingerland telt ruim 55.000 inwoners, van wie een kleine 45.000 in Drachten wonen.Een groter aantal  – meer dan 160.000 mensen uit de regio – doet hier elke week boodschappen, volgt in Drachten een opleiding, heeft er een plezierjachtje liggen, of maakt er gebruik van één van de vele stedelijke voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en gezondheidszorg.

Een paar cijfers over de gemeente Smallingerland

  • 12,627 hectare
  • 5 procent binnenwater
  • 23.000 woningen
  • 41 km recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden
  • 456 km wegen

Gegevens:

Locatie: Drachten

Functie groep: Overheid

Specialiteit: gemeente

Ref nr: 95872

Contactpersoon:

Naam: Erna Böhnke

Email: e.bonhke@nibag.nl

Tel: +31653244175

Solliciteer